Общи условия

Общи условия

Последна актуализация: 25 август 2020 г.


Добре дошли и ви благодарим, че използвате MY FUNDAY!
 

Дружеството FUNDAY MEDIA LIMITED е със седалище:

Inniscarra, Main street, Rathcoole, Co Dublin, Ireland.

Моля, внимателно прочетете тези Общи условия ("Условия"). Те съдържат важна информация за вашите права и задължения. Ако използвате уебсайта https://myfunday.ie, вие приемате да спазвате настоящите Условия.

Настоящите Условия представляват правно обвързващо споразумение („Споразумение“) между Потребителите и дружеството FUNDAY MEDIA LIMITED, като се има предвид, че за Потребители се считат Организации, Клиенти и Посетители на Уебсайта. Те уреждат достъпа и използването на уебсайта на дружеството FUNDAY MEDIA LIMITED, включително всички поддомейни, както и всички други уебсайтове, чрез които дружеството FUNDAY MEDIA LIMITED предоставя услугите си (накратко „Сайт“). Сайтът, Приложението и Услугите FUNDAY MEDIA LIMITED са обозначени по-нататък накратко „FUNDAY“.

Когато в тези Условия се споменават „FUNDAY“, „ние“, „нас“ или „наше“, те обозначават дружеството FUNDAY MEDIA LIMITED, с което сте сключили настоящото споразумение.


Дефиниции

Организация - означава всеки частен бизнес, който желае да използва услугите на Funday, абонирайки се за тях и създавайки акаунт в myfunday.ie.

Клиент - означава всяко физическо или юридическо лице, използващо Funday да търси решения за празнуване на рожден ден и да се свързва с Организации.

Посетител на уебсайт - означава всеки потребител на този уебсайт, включително Организации и Клиенти.

Услуги - означават всички Услуги, които Funday може да предоставя на Клиенти, Посетители на уебсайт и Организации, включително абонамент за услуги за Организации.

Член - означава Организация, която е завършила и поддържа Регистрация на акаунт. Членовете могат да бъдат посочени в настоящите условия като ("Потребител" / "Вас" / Вашият").

Акаунт – означава регистриран Членски акаунт и профил.

Съдържание – означава текст, графика, изображения, софтуер, аудио, видео, информация или друг материал или съдържание, качени, изобразени, обменяни или предоставени по друг начин на или чрез Funday или Услугите.Какво правим ние

Funday е онлайн платформа, която свързва хора и организации, които предлагат различни решения за празнуване на детски рождени дни като организация на рождени дни, места, торти, подаръци за рожден ден. Списъкът и описанието на услугите, предлагани от Дружеството, могат да бъдат разгледани на https://myfunday.ie.


Организации

Като организация можете да създадете Членски Акаунт и да изберете да бъдете рекламирани на нашия уебсайт безплатно или чрез месечен абонамент, предлагащ специален промоционален пакет, за който ще намерите допълнителна информация на нашия уебсайт. Ако сте организация, която желае да използва нашия месечен абонамент, моля, консултирайте се с нашите Общи условия за продажба. (ВРЪЗКА). Вие разбирате и се съгласявате, че ние не удостоверяваме, сертифицираме или потвърждаваме която и да е конкретна Организация.


Funday не носи отговорност за вреди, произтичащи от отношенията между клиенти и организации. Всички Сделки между Вас и Клиентите, осъществени посредством уебсайта на Funday, се уреждат единствено от условията на индивидуалното Споразумение, сключено между Вас и Клиентите.

Можем да прекратим, деактивираме или спрем Членски Акаунт и достъпа до Funday и/или Услугата в случай на съществено нарушение на настоящите общи условия или на такова, което не може да бъде отстранено или, ако е в състояние да бъде коригирано, Членът не го е отстранил в тридесетдневен срок от уведомяването му за това от наша страна.

Всеки Член може да прекрати своя Акаунт по каквато и да е причина по всяко време след изтичането на тридесетдневен срок за писмено уведомление до нас, при условие че е изпълнил и се освободил от всички свои текущи задължения по всяко едно Споразумение в сила. Ние ще прекратим Акаунта, когато всички Споразумения в сила към момента на уведомлението за прекратяване са били изпълнени, изтекли или са били прекратени по друг начин.

При прекратяване на Членски Акаунт по тази клауза, ние незабавно ще изплатим на този Член всички суми, които Ние сме законово задължени да платим към датата на прекратяване.


Клиенти

Като клиент разбирате, че уебсайтът на Funday служи като търсачка за решения за празнуване на рожден ден и няма контрол и не поема никаква отговорност от името на която и да е Организация. Ние не сме страна по което и да е Споразумение или друг ангажимент или договор между Вас и Организациите. Сделките между Вас и Организации, чрез уебсайта на Funday, се уреждат единствено от условията на индивидуалното Споразумение, сключено между Вас и Организацията. Винаги препоръчваме както Организацията, така и Клиентът да разберат и да се придържат стриктно към условията на Споразумението, сключено между двете страни.


Поверителност и бисквитки

Вашата поверителност е важна за нас. Моля, разгледайте нашата Политика за поверителност и бисквитки за допълнителна информация. https://myfunday.ie/content/privacy-policy


Отговорност за съдържанието

Съдържанието на уебсайта на Funday може да съдържа неточности или печатни грешки. Funday не гарантира точността, надеждността, пълнотата или актуалността на съдържанието на уебсайта. По-специално, Funday не гарантира точността, надеждността или качеството на описанията, достъпни на уебсайта. Използването на съдържанието на уебсайта е изцяло на ваш собствен риск. Периодично се правят промени в уебсайта, по всяко време, без предизвестие.

Funday не гарантира, че уеб сайтът ще функционира без грешки или че уеб сайтът и неговият сървър не съдържат компютърни вируси и други вредни елементи. Ако използването от Вас на уебсайта или Материалите доведе до необходимост от поправка или подмяна на Оборудването или Данните, Funday не поема отговорност за тези разходи.

 

Услуги на Трети Страни

Всеки Потребител приема, че Funday може да му позволи или да му помогне да осъществи достъп до съдържанието на уебсайтове на трети страни, да кореспондира с тях и да използва техни продукти и услуги посредством уебсайтовете им, и че осъществява това на свой собствен риск. Funday не представя, гарантира или не се ангажира и не носи никаква отговорност или каквото и да било задължение относно съдържанието, използването или кореспонденцията, с който и да е такъв уебсайт на трета страна или извършени транзакции, и всеки договор, сключен от Потребител, с такава трета страна. Всеки сключен договор и всяка извършена транзакция чрез уебсайт на трета страна, се състои между Потребителя и съответната трета страна, без участието на Funday. Funday препоръчва на Потребителите да се запознаят с общите условия и политиката за поверителност на уебсайта на третата страна, преди да използват съответния уебсайт. Funday не одобрява нито един уебсайт на трета страна, нито съдържанието на уебсайтовете на трети страни, предоставени на https://myfunday.ie.

 

Права на Интелектуална Собственост

Освен ако не е посочено друго, Funday и/или неговите лицензодатели притежават правата върху интелектуалната собственост на всички материали на Funday. Всички права върху интелектуалната собственост са запазени. Можете да преглеждате и/или отпечатвате страници от https://myfunday.ie за ваша лична употреба при спазване на ограниченията, посочени в настоящите Общи условия.


Не трябва:

1. Да публикувате отново материали от https://myfunday.ie

2. Продавате, наемате или преотстъпвате лицензи за материали от https://myfunday.ie

3. Възпроизвеждате, дублирате или копирате материали от https://myfunday.ie

4. Разпространявате съдържанието от уебсайта на Funday (освен ако съдържанието не е специално създадено за разпространение).


Потребителски отзиви и коментари

Ние приветстваме вашите отзиви и коментари. Вие признавате обаче, че ако ни изпратите някакви отзиви, предложения, коментари или друга информация, вие позволявате на Funday да я използва, променя, публикува или изтрива за всякакви цели, без компенсация за вас или за доставчика на информацията. Независимо от това, Funday не носи отговорност за нито един от онлайн отзивите и коментарите.

Комуникацията е на ваш собствен риск, и въпреки че имате право на свобода на словото онлайн, съгласно действащите закони, вие не бива да предприемате следното:

• да ни предоставяте защитени с авторски права материали, освен ако Вие не сте собственик на авторските права или имате право да ги предоставяте с разрешението на притежателя им;

• да изпращате материали, които разкриват търговски тайни, освен ако не ги притежавате или имате съгласието на собственика;

• да изпращате материали, които нарушават каквито и да било права на интелектуална собственост на други лица или частни или публични права на други лица;

• да изпращате материали, които са неприлични, клеветнически, заплашителни, мъчителни, оскърбяващи, омразни или смущаващи за друг потребител или друго физическо или юридическо лице;

• умишлено или неволно да нарушавате или насърчавате поведение, което би нарушило който и да е закон;

• да се опитвате да нарушите сигурността на Сайта;

• да изпращате вериги от писма или пирамидални схеми; или

• да се представяте за друго лице.

 

Линкове към нашето Съдържание

1. Следните организации могат да създават връзка към нашия Уебсайт, без предварително писмено одобрение:

2. Държавни агенции;

3. Търсачки;

4. Нови организации;

5. Когато ни изброяват, дистрибуторите на онлайн директории, могат да създават връзка към нашия Уебсайт по същия начин, по който са създали връзки към уеб сайтовете на други вече изброени фирми; и

6. Общосистемни Акредитирани фирми, с изключение на организации с нестопанска цел за набиране на средства, центрове за благотворителност и благотворителни групи за набиране на средства, които не може да създават връзка към нашия уебсайт.

7. Тези организации могат да създават връзки към нашата начална страница, публикации или друга информация, при условие че връзката: (а) не е подвеждаща по никакъв начин; (б) не предполага фалшиво спонсорство или одобрение на свързващата страна и нейните продукти или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

8. Можем да разгледаме и одобрим, по свое усмотрение, други заявки за връзки, от следните видове организации:

9. Търговски камари и Организации за защита на потребителите;

10. сайтове на общността .com;

11. сдружения или други групи, представляващи благотворителни организации, включително благотворителни сайтове;

12. дистрибутори на онлайн директории;

13. интернет портали;

14. счетоводни, правни и консултантски фирми, които основно обслужват бизнес клиенти; и

15. образователни институции и търговски сдружения.

Ще одобрим заявки за връзки от тези организации, ако установим, че: (а) връзката няма да се отрази неблагоприятно на нас или на нашето упълномощено дружество; (б) организацията няма незадоволителни данни при нас; (в) ползата за нас от видимостта на хипервръзката, надвишава липсата й.

Тези организации могат да създават връзки към нашата начална страница, публикации или друга информация, при условие че връзката: (а) не е подвеждаща по никакъв начин; (б) не предполага фалшиво спонсорство или одобрение на свързващата страна и нейните продукти или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Ако сте сред организациите, изброени в параграф 2 по-горе и се интересувате от създаване на връзка към нашия уебсайт, трябва да ни уведомите, като изпратите имейл до hello@myfunday.eu. Моля, включете името си, името на вашата организация, информация за контакт (например телефонен номер и/или имейл адрес), както и URL адреса на вашия сайт, списък на всички URL адреси, с които възнамерявате да създадете връзка към нашия Уеб сайт, и списък с URL адресите на нашия сайт, към които искате да създадете връзка. Ще са ни необходими до 2-3 седмици за отговор.

Одобрените организации могат да създадат връзка към нашия Уеб сайт, както следва:

1. Чрез използване на нашето фирмено име; или

2. Чрез използване на универсален ресурсен локатор(Уеб адрес), към който е свързан; или

3. Чрез използване на каквото и да е друго описание на нашия Уеб сайт или материал, към който има връзка, в контекста и формата на съдържанието на сайта на свързващата страна.

Не се разрешава използването на логото на Funday или други произведения на изкуството за създаване на връзка, при липса на лицензионно споразумение за търговска марка.

 

Iframes

Без предварително одобрение и изрично писмено разрешение, вие не можете да създавате рамки около нашите Уеб страници или да използвате други техники, които променят по някакъв начин визуалното представяне или външния вид на нашия Уеб сайт.


Запазени права

Ние си запазваме правото по всяко време и по свое усмотрение да поискаме да премахнете всички връзки или конкретна връзка към нашия Уеб сайт. Вие се съгласявате, че при такова искане, незабавно ще премахнете всички връзки към нашия Уеб сайт. Ние също така си запазваме правото по всяко време да променяме настоящите условия и правилата за създаване на връзки. Продължавайки създаването на връзки към нашия Уеб сайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани и да спазвате тези условия за създаване на връзки.


Премахване на връзки от нашия уебсайт

Ако откриете някаква връзка в нашия Уебсайт или свързан уеб сайт, които са нежелателни по някаква причина, можете да се свържете с нас. Ние ще разгледаме исканията за премахване на връзки, но нямаме задължение да го направим или директно да отговорим на вас.

Въпреки че се стремим да гарантираме, че информацията в този уебсайт е коректна, ние не гарантираме нейната пълнота или точност; нито се ангажираме да гарантираме, че уебсайтът ще остане достъпен, или чe материалите в него са актуални.

 

Отговорност за съдържанието

Ние не носим отговорност и не се задължаваме по отношение на съдържанието, което се появява на вашия Уеб сайт. Вие се съгласявате да ни обезщетите и да ни защитавате срещу всички искове, произтичащи от или основаващи се на вашия Уебсайт. Не могат да се появяват връзки на страница на вашия уеб сайт, в контекст със съдържание или материали, които могат да бъдат тълкувани като клеветнически, неприлични или престъпни, или които нарушават, са в разрез по друг начин или подкрепят нарушението на права на трети страни.


Отказ от отговорност

В максимална степен, разрешена от приложимото законодателство, ние изключваме всички декларации, гаранции и условия, отнасящи се до нашия уебсайт и използването му (включително, без ограничение, всякакви гаранции, посочени от закона по отношение на задоволително качество, годност за целта и/или използването на съответните грижи и умения). Нищо в този отказ от отговорност няма да:

1. ограничи или изключи нашата или вашата отговорност за смърт или нараняване в резултат на небрежност;

2. ограничи или изключи нашата или вашата отговорност за измама или измама с невярно представяне;

3. ограничи някое от нашите или вашите задължения по какъвто и да е начин, който не е разрешен съгласно приложимото законодателство; или

4. изключи някое от нашите или вашите задължения, които не могат да бъдат изключени, съгласно приложимото законодателство.

Ограниченията и изключванията на отговорността, посочени в този Раздел и на други места в настоящия отказ от отговорност: (а) са предмет на предходния параграф; и (б) уреждат всички задължения, възникнали по силата на отказа от отговорност или във връзка с предмета на този отказ, включително задължения, възникнали по договор, за непозволено увреждане (включително небрежност) и за нарушаване на законово задължение.

Доколкото уебсайтът и информацията и услугите на уебсайта се предоставят от доставчици на услуги, Funday не носи отговорност за точността на информацията на уебсайта.

Промени в нашите условия, уебсайта и услугите

Можем да преразгледаме тези Условия по всяко време, променяйки тази страница. Ако направим промени в тези Условия, ще публикуваме преработените Условия на уебсайта и ще актуализираме датата „Последна актуализация“ в горната част на тези Условия. Моля, обърнете внимание на всички промени, които правим, тъй като те са задължителни за вас. Някои от разпоредбите, съдържащи се в Условията, също могат да бъдат допълнени или заменени от конкретни известия, публикувани другаде на Funday или съобщени ви по друг начин. Ако не сте съгласни с променените Условия, вие не трябва да използвате или да се опитвате да използвате Funday или Услуги. Ако Продължите достъпа или използването на уебсайта след датата на влизане в сила на всякакви промени в настоящите Условия, това ще означава, че приемате променените Условия.

От време на време можем да актуализираме Funday и/или Нашите Услуги, и по всяко време можем да променяме Съдържанието на Funday. Моля, имайте предвид, че съдържанието на Funday може да не е актуално по всяко време, и Ние не сме задължени да го актуализираме. От време на време, Funday може: да променя уебсайта и/или Услугите (или която и да е част от тях) чрез публикуване на актуализации; и да добавя нови характеристики, функционалности, приложения или инструменти по отношение на Услугите и уебсайта.

 

Приложимо право и Компетентност

Тези условия и предоставянето на нашите услуги се уреждат и тълкуват в съответствие с ирландското законодателство. Всички спорове, произтичащи от настоящите общи условия и нашите услуги, ще бъдат отнесени изключително до компетентните съдилища в Дъблин, Ирландия.